Sranan Ontwikkelingen – bestaande en nieuwe

Sinds 2010 zijn er heel veel concrete tastbare positieve ontwikkelingen in Suriname. Ook in de periode zijn 1996 – 2000 is er veel tot stand gekomen. Helaas worden deze ontwikkelingen in de media nooit belicht als wat het zijn – positieve structurele fundamentele ontwikkelingen vooral ten gunste van het hele volk van Suriname. Het gaat vooral om ontwikkelingen op het gebied van: infrastructuur, sociale voorzieningen, gezondheidszorg en onderwijs. Met deze pagina probeer ik deze ontwikkelingen zoveel mogelijk in beeld te brengen.

De politieke anti-beweging stookt het volk op vragende “Pe a moni de (waar is het geld)?”.

Wel, luk’ a moni lek’ dya na yu fesi.
Kijk het geld vlak hier voor je neus.

Met andere woorden. Draag bij aan de opbouw van het land. Democratisch oppositie voeren prima. Maar dan wel op basis van feiten en niet van list en bedrog.

Rapportage 2016

Rapportage 2015